Min historie - skriveforløb om dit liv

Kursusbeskrivelse 

Min historie! er et forløb, hvor deltagerne arbejder terapeutisk med at udtrykke deres livsfortælling og særlig betydningsfulde begivenheder i deres liv. Præst og sorgterapeut Hanne Louise Eyermann vil tage afsæt i øvelsen ”Livskortet”, hvor hver deltager terapeutisk støttes i arbejdet med egen livsfortælling.  Med udgangspunkt i tidslinjeterapi vil vi finde ”nedslag” i elevernes fortælling, som den enkelte deltager efterfølgende modellerer, og skaber sit individuelle kunstneriske udtryk ud fra. I processen anvendes mindfulness øvelser.               

Forfatter Henrik Majlund Toft vil præsentere deltagerne for hvad det vil sige at skabe en litterær fortælling, og hvilke virkemidler litteraturen benytter sig af. Der vil være eksempler fra etablerede forfattere og samtidig vil der også blive inddraget billedkunst, der arbejder fortællende og med den eksistentielle dimension. En væsentlig del af arbejdet med at skrive sin livshistorie handler om at forstå at ord skaber en virkelighed, og at ord dermed også kan være med til at forandre fortællingen. Dermed supplerer den kunstneriske dimension det terapeutiske aspekt, når den aktivt anvender kunsten som et frirum til at skabe sin egen livsfortælling. 

Formålet er at styrke deltagernes livskraft og livsmod. Arbejdet med at finde de vigtige punkter sin livsfortælling, også selv om livsfortællingen på ingen måde har været ubetinget let, er i høj grad ressourceskabende. Det styrker deltagerne i at stå stærkt i sig selv, og samtidig opleve hvordan arbejdet med at skrive og skabe former vores selvbillede og virkelighedsopfattelse. Ved at arbejde med forskellige skriveteknikker, som er tilpasset deltagernes niveau, kan man vække forskellige lag og spor i erindringen, som måske har været undertrykt af et fastlåst selvbillede eller tunnelsyn. 

Forløbet vil arbejde hen mod at hver deltage skaber sig egen fortælling eller kunstværk, som der vil være mulighed for at udstille eller udgive i bogformat. Din historie! Er et safespace, som er fordomsfrit, kreativt, støttende og frisættende. 

Kurset starter 6. februar og foregår på Kulturskolen i Pavillonen. Vi mødes mandag aften 10 gange i forløbet. Underviserne er fortfatter Henrik Majlund Toft og præst og sortterapeut Hanne Louise Eyermann. Yderligere oplysninger findes på kultursko.dk eller ved telefonisk henvendelse til skolen 8959 3700.

Sted Lærere Dag
Kulturskolen Henrik Majlund Toft
Hanne Louise Eyermann 
Mandage kl. 18.30-20.50

Kursusstart:  6. februar 2023

Deltagerbetaling: kr 2.600,-, samt kr. 118 kr. i administrationsgebyr

Holdet startes først ved min. 10 tilmeldte. 

Tilmeld