Mission

Vi vil udvikle kreative borgere ved at være kreativitetens legeplads - et udviklingsrum for kreativitet - et læringsrum præget af seriøsitet og høj faglighed - en skole hvor gensidig inspiration mellem enkeltpersoner og faggrupper muliggør det tværfaglige

En skole hvor færdigheder, personlig dannelse, kreativitet og nytænkning går hånd i hånd.

Dette ved at tilbyde undervisning af høj faglig kvalitet i kunstarterne billedfag, drama, kropsudtryk og musik.