Betaling

Deltagerbetaling opkræves via girokort udsendt af Norddjurs Kommune til E-boks.
Raterne
Betalingen deles i 4 rater pr. sæson. Raterne forfalder hhv. 1. november, 30. december, 1. marts og 1. maj.

Ved manglende betaling
I forbindelse med manglende betaling iværksættes kommunens sædvanlige opkrævningsprocedurer. 
Der vil blive pålignet rykkergebyrer - 100 kr på krav under 500 kr og 250 kr. på krav over 500 kr. Afslutningsvis vil ikke indbetalte beløb blive inddrevet via skatten, og undervisningen ophører. 

Indskrivningsgebyr
Alle elever skal betale indskrivningsgebyr (se på prissiden).

Rabat på sammenspil for instrumentalelever (kun musikelever)
Der ydes rabat til instrumentalelever tilmeldt sammenspilshold. Rabatten på sammenspil udgør da 50%.

Søskenderabat for instrumentalelever (kun musikelever)
Der ydes søskenderabat, således at det barn med det dyreste fag betaler fuld pris, og det/de øvrige børn betaler 75% af den fulde pris. Søskenderabat gives dog ikke ved deltagelse i holdundervisning, eks drama-, billed-, rytmik- og sammenspilshold.
Søskenderabat udløses automatisk hvis der er flere elever under samme betaler(cpr). Hvis søskende har flere betalere (eks. bedsteforældrebetaling, eller når forældrene er skilt) kan vi ikke automatisk registrere at der er tale om søskende og dermed oprette søskenderabatten. I dette tilfælde beder vi om at dette anføres i tilmeldingens bemærkningsfelt.

E-boks
Hvis du har tilmeldt Norddjurs Kommune til E-boks, skal du være opmærksom på at girokort til dig fra Kulturskolen Norddjurs også bliver sendt til din E-boks.