Drama

Dramaskolen er et fritidstilbud under kulturskolen. Vi henvender os til børn og unge i Norddjurs Kommune.

Vi underviser i grundlæggende skuespilteknik, karakterarbejde, stemme- og kropsudtryk, sammenspil og improvisation.

Vi benytter forskellige teaterlege, som har fokus på at udvikle ovenstående områder. Legen gør det ofte sjovere at lære noget nyt, samtidig med at det indlærte rodfæster sig bedre.

I dramaskolen lægger vi også meget vægt på at opbygge den enkeltes selvtillid. En selvtillid der består af, at turde stå frem på egen hånd og samtidig give plads for andre.

Har du lyst til at spille teater? Lave en forestilling sammen med andre? Lære en masse om at spille skuespil, improvisere og udtrykke dig godt med stemmen og kroppen?

Så er dramaundervisning måske lige noget for dig - se hvor vi er i nærheden af dig.