Formål

Kulturskolen har til formål:

At gøre kulturaktiviteter og kulturudøvelse til en naturlig del af så mange børn og unges hverdag og hverdagsmiljø som muligt.

At virke til fremme for det lokale musik, kunst- og kulturliv på en måde, der søger at samle hele kommunen.

At stimulere oplevelsesmulighederene og glæden ved kulturaktiviteter og kulturudøvelse og herigennem medvirke til elevernes personlighedsudvikling og forståelse af sig selv som en aktiv del af et fælesskab.

At udvikle elevernes konkrete evner og færdigheder i at udtrykke sig på kreative måder på forskelligt niveau og at inspirere til livslang deltagelse i kulturlivet