Rytmik og musik for de yngste 0-6 år

Musik er en stor glæde for små børn. Musik udvikler evnen til at føle glæde. Børnenes allerførste pludren er som musik, og når vi pludrer tilbage til ungerne, laver vi musik sammen med dem. Denne leg kan alle udvikle, og så bliver det til sange, remser, sjov og ballade. Vi fortsætter denne leg i musikskolen og tager udgangspunkt i barnets sanser, evner og følelser. Vi synger sange og spiller på rytmeinstrumenter. Vi hopper, kravler og løber. Vi laver rim og remser og leger. Alt sammen for at styrke barnets musikalske udtryk og den sproglige, motoriske og følelsesmæssige udvikling.

Det gode musikhold opstår, når vi sammen viser barnet glæden ved at synge, danse, lytte og spille.

Målet er at lave en engageret ramme med en rar atmosfære, hvor børnene vil føle sig opmuntret til at udfolde sig.

For alle holdtilbud gælder at vi, så vidt muligt, opretter hold, når der er 6-8 tilmeldinger. Der kan højst være 12 på et hold. Holdstørrelserne kan dog afvige alt efter undervisningens indhold og elevernes behov.

Undervisningsdag og tidspunkt fastlægger vi i august måned, når vi kender tilmeldingerne på den pågældende skole og har undersøgt, hvorvidt vi har lærerkræfter til rådighed.

Vi arbejder på, at lærerne så vidt muligt fortsætter undervisningen på de steder, hvor de har været tilknyttet året før. Samtidig vil vi forsøge at samle holdene i de områder, hvor der er flest tilbagemeldinger. Kørsel af børnene kan blive en nødvendighed.

Vi starter holdundervisningen fra begyndelsen af september.

Hold på 8-12 børn. Varighed 45 min. i 30 uger (dog ikke babybongo).

Tilmeld

Babybongo (0-1 år)

Kører 11 gange á 60 min.
 

Opstart Auning: 3/4-24

Opstart i Grenaa: 21/3-24

Sted Lærer Dag
 Auning-Nyvang
Annette Møs Ons 10.00-11.00
Grenå-Kulturskolen
Annette Møs Tors 12.30-13.30
Tilmeld

Minibongo (1-2 år)

Sted Lærer Dag
Grenaa Annette Møs Tor 16.30-17.15

 

Tilmeld

Minibongo (1-2 år)

Sted Lærer Dag
Auning Annette Møs Ons 16.20-17.05

 

Tilmeld

Bongo-boogie (3-5 år)

Sted Lærer Dag
Auning Annette Møs Ons 17.10-17.55
Tilmeld

Bongo-Boogie (3-5 år)

Sted Lærer Dag
Grenaa Annette Møs Torsdag 17:20-18:05
Tilmeld